Velika Gospa

Čitanja: Otk 11,19a; 12,1-6a.10ab; Ps 45; 1Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Na današnji veliki blagdan sveta Crkva pjeva s Marijom: “Velika mi djela učini Gospodin i sveto je ime njegovo”.

Kaže jedna anegdota da je veliki kipar Michelangelo iz bijelog mramora isklesao kip Mojsija. U tvrdom kamenu vidi se svaka žilica koju je isklesala vješta kipareva ruka. Kad je kip bio gotov i sam kipar mu se zadivio. Onda je uzeo čekić i zadnji puta udario taj kip po koljenu i rekao: “Mojsije progovori”. Bio je kao živ samo što nije govorio.

Danas mi vjernici slavimo onaj dan kad je vječni Bog dovršio Mariju najdivnije Božje stvorenje. No, ona nije ostala kip – ona je živa i danas nam govori. Marija je Božja zamisao. Bog ju je od vijeka nosio u svojoj odluci i jednom, još u početku čovječanstva, nagovijestio palom čovječanstvu. “Doći će jedna žena koja će stati na glavu zmiji.”

“Neprijateljstvo ja postavljam između te žene i sotone, između tvoga roda i roda njezina”. To je bio prvi Božji zahvat na Mariji.

Drugi zahvat dogodio se je u času njezina začeća. Nikada nije ni sjenka grijeha pala na njezinu dušu. Bog ju je po zaslugama Isusa Krista unaprijed oslobodio svake ljage grijeha i bila je bez grijeha začeta. Crkva to Božje djelo ovako opravdava: “Dolikovalo je da majka Sina Božjega bude bez grijeha začeta, Bog je to mogao učiniti pa je i učinio”.

Treći Božji zahvat u život Marijin zbio se u času njezina rođenja. Rođena je od svetih roditelja Joakima i Ane.

Četvrti Božji zahvat u život Marijin bile su zaruke sa svetim i najpravednijim mužem koji se zvao Josip. Dolikovalo je da se Isus rodi iz jedne obitelji. Tu obitelj Bog sprema za to.

Peti Božji zahvat u život Marijin bilo je “Navještenje”. Čas kad Bog pred njezinu slobodnu odluku postavlja veliku zadaću da začne i rodi sina koji će biti Spasitelj. Njezin odgovor je glasio: “Evo, službenica sam Gospodnja neka mi bude po tvojoj riječi”.

Šesti Božji zahvat u život Marijin je bilo Isusovo rođenje u Betlehemu. Radost zbog rođenja, pjesma anđela, poklon pastira i mudraca sigurno su se najdublje urezali u život Marijin.

Sedmi Božji zahvat u Marijinom životu bilo je prikazanje Isusa u hramu kad je čula Šimunovo proročanstvo: “I tebi će samoj mač probosti duši da se razotkriju namisli mnogih srdaca”. Te je riječi Marija duboko pohranila i čuvala u svom srcu.

Osmi Božji zahvat u Marijin život dogodio se tada kad se dječak Isus izgubio u hramu i kad su ga žalosni tražili svjesni da su oni odgovorni za dijete Isusa i obavezni ga odgojiti.

Deveti važni i dugi period Marijina života u kojem je Bog bio stalno prisutan jesu one godine Isusovog skrovitog života u Nazaretu gdje radi kao drvodjelja. Mogli bismo reći da je to bio najljepši i najradosniji dio Marijina života.

Deseti moment Marijina života u koji je Bog upleo svoje prste jest Isusov javni nastup i njegovo mesijansko djelovanje kroz tri godine kad je govorio, učio i činio čudesa otkrivši sebe kao Sina Božjega.

Jedanaesti i najteži dio Marijina života bio je kad je stajala pod križem umirućeg sina. Ona je znala da je i to Božja volja.

Dvanaesti radosni dio Marijina života dogodio se Kristovim uskrsnućem. Sada ona zna da je konačno pobjedničko djelo njezina Sina dogotovljeno.

Trinaesti dio Marijina života bio je radost biti s Crkvom i u molitvi čekati dolazak Duha Svetoga. Iza tog događaja Marija neprekidno ostaje s Crkvom i srcem i dušom. Ostatak zemaljskog života provodi kod Isusova učenika Ivana u gradu Efezu.

Tako je Bog klesao ovaj divan Marijin lik kroz radosne i žalosne trenutke života da bi na koncu dovršio svoje djelo i Mariju dušom i tijelo uznesao na nebo. Tu u nebu Marija dobiva završni sjaj svoga biča i prima nagradu za svu svoju suradnju s Bogom.

Dok danas razmišljamo o Marijinom životu i častimo njezin nebeski lik, razmišljamo i o sebi. Ona nam je samo putokaz i uzor. U njoj otkrivamo način kako Bog kleše čovjeka da postane čovjek Božji. Ne kleše Bog bez našeg pristanka. Ako mi reknemo kao Marija: “Evo sam službenica/ik Gospodnja/nji…“ Božje će djelo na nama biti dovršeno. Samo s nama, s našim pristankom Bog će voditi naš život po ovoj zemlji i dovesti ga kao i Marijin u slavu Presvetog Trojstva.

preč. Gabud Vjekoslav