Velika korizmena ispovijed u župi

Na Cvjetnicu je, već tradicionalno, velika korizmena ispovijed u našoj župi koja počinje u 15 sati. Također će ispovijed u 15 sati biti i u Svibovcu Podravskom. Pozivam sve župljane, osobito djecu i mlade, da pristupe svetoj ispovijedi da na taj način „okrune“ svoju duhovnu korizmenu pripravu za svetkovinu Uskrsa.