Veliki četvrtak

Toliko je toga vezano uz ovaj sveti dan. Najprije pripremanje Posljednje večere i sama Posljednja večera Isusa i njegovih učenika. Na toj večeri Isus je apostolima najprije oprao noge da ih pouči o poniznom služenju, održao je veliki govor, prozvan Veliko svećenička molitva, pretvorio kruh u svoje Tijelo i vino u svoju Krv i na taj način uspostavio nekrvnu žrtvu i Novi Savez između Boga i ljudi. Tako je utemeljeno slavljenje svete Mise, rekao je učenicima da to čine njemu na spomen i tako je u stvari zaredio apostole za svećenike Novoga Saveza.

Preuzeto sa: https://ika.hkm.hr/novosti/biskup-rados-u-varazdinskoj-katedrali-na-veliki-cetvrtak-predslavio-misu-posvete-ulja/
Preuzeto sa: https://ika.hkm.hr/

U Crkvi su vezana općenito uz taj dan 2 slavlja. Misa posvete ulja za bolesničko pomazanje i krizme, za dijeljenje svete potvrde te obnova svećeničkih obećanja Bogu i Crkvi te Misa večere Gospodnje.

Pred očima nam je najljepši dar Isusa Spasitelja: Euharistija ili sveta Misa. Isusova domišljatost i ljubav prekoračile su granice običnog iskazivanja. Da bi bio i ostao dostupan u svojoj ljubavi i žrtvi svim pokoljenjima čovječanstva, uspostavio je svetu Misu, u kojoj se prikazuje nebeskom Ocu nekrvna žrtva Novoga Zavjeta. Nadovezujući se na židovsku Pashu, žrtvovano janje, godinu dana staro, bez mane, kao simbol i proživljeno sjećanje Židova na njihovo oslobođenje iz ropstva, Isus pravi nevini Jaganjac prikazuje se Bogu pod prilikama kruha i vina. Sutradan, na Veliki petak on je stvarno prikazao sebe i žrtvovao svoj život kao žrtvu nebeskom Ocu za spasenje svijeta. Slaveći misu Crkva po svećenicima i biskupima uprisutnjuje Isusovu žrtvu Velikoga petka za konkretne ljude i zajednicu u kojoj i za koju se misa slavi… U misi nema prolijevanja krvi, Isus više ne trpi, ne teče njegova krv, zato je ta žrtva čista… Ona je i konačna, zadnja, znak je vječnoga Saveza između Boga i ljudi…

U svakoj misi čitamo Riječ Božju i njome se hranimo, hranimo se i na žrtvenoj Gozbi kralja Jaganjca koji je prikazao svoj život za svakog čovjeka i cijelo čovječanstvo. U samoj pretvorbi i molitvi nad darovima kruha i vina događa se to Spasiteljevo najveće čudo. Kruh postaje tijelo Kristovo, a vino Kristova krv… Uprisutnjuje se događaj Velikoga Petka i primjenjuje za naše spasenje, nas koji smo nazočni, nas koji smo u tu misu uključeni…

U Pričesti sudjelujemo na žrtvenoj Gozbi. Isus hrani naše duše, duh i tijelo svojim Tijelom i Krvlju… Nudi nam se najdublje sjedinjenje u ljubavi s Gospodinom Isusom, našim Bogom i Spasiteljem koji je u žrtvi na križu potpuno izgorio za naše spasenje. Kroz to slavlje mi postajemo dionici toga Božanskog dara, te pune milosti oslobođenje i spasenja… Započinje naš novi život u slobodi i radosti, u punoj slobodi i predanju, život u Bogu i s Bogom. Produženo klanjanje pred Presvetim samo nam omogućuje duže duhovno uživanje u Božjoj ljubavi i blizini.

Prijatelju, sestro i brate, udubi se i ti u tu tajnu Božje ljubavi i zahvaljuj Gospodinu na velebnom daru ljubavi, iskrenosti i blizine.