Vjera u Uskrsloga

Čitanja: Dj 5,12-16; Ps 118; Otk 1,9-11a.12-13.17-19; Iv 20,19-31

Evanđelist Ivan danas nam opisuje apostole nakon Golgote i Uskrsa. Bili su zbunjeni, uplašeni, nesigurni i razočarani. Svojim ukazanjem Isus apsotolima naglašava novi život u Duhu Svetomu. Oni se raduju osvjedočivši se da je Gospodin živ. Zanimljiva je činjenica da je apostol Toma zbog svoje sumnje u Isusovo uskrsnuće nazvan nevjernim. Dubljim poniranjem u tekst shvatit ćemo da ni ostali apostoli nisu bili sigurniji od njega. U strahu od Židova skrivali su se i čvrsto zatvorili vrata prostorije u kojoj su se našli. Toma je tražio odgovor, htio je biti siguran pa je otišao. Poznavao je apostole nakon tih godina zajedničkog života jer nisu bili u potpunosti na čistom glede događaja s Isusom. I nakon osam dana, Isus Tomi pruža dokaz te ga on smije vidjeti i dotaknuti. Potom Toma ispovijeda svoju uskrsnu vjeru, Isusa priznaje Gospodinom. Tko spozna ljubav u patnji koju je Isus podnio iz ljubavi za nas te je prihvati, taj otvara svoje srce i vjeruje uskrsnulom Isusu.

Da bi ih osposobio za poslanje na koje ih šalje, Isus apostolima daje Duha Svetoga, svoj novi, uskrsli život po Duhu Svetome i osposobljava ih da najprije sami žive kao njegovi sljedbenici, a onda i druge ljude čine njegovim učenicima. Daje im svoj mir, koji je Očev dar svakom čovjeku. Apostolima daje pravo i dužnost opraštanja. Da bi se oproštenje dogodilo, da bi čovjek osjetio onaj unutarnji mir i olakšanje, potrebno je međusobno praštanje koje prethodi onom sakramentalnom te tako dobiva potpuni smisao. Vjera u Uskrslog daje život koji počinje na zemlji i ne prekida se fizičkom smrću. Crkva je zajednica onih koji snagom Duha žive novim životom Uskrsloga i nastavljaju u svijetu Isusovo poslanje. Takva Crkva smo svi koji smo primili krštenje, a ne samo nasljednici apostola.