VRIJEDNA DONACIJA UMJETNIČKIH SLIKA

DSC08229I u ova teška ekonomska vremena potrebno je održavati i obnavljati crkvene objekte i prostore zbog „zuba“ vremena. Tako je bilo potrebno zamijeniti klupe i ispovjedaonice u župnoj crkvi zbog njihovih dotrajalosti. Cijela župna zajednica i Općina Sračinec uključile su se kako bi se podmirio trošak za nove klupe i ispovjedaonice.
Za podmirenje toga troška, župa je dobila vrijednu donaciju od 18 umjetničkih slika, koje je župi poklonila obitelj naših župljana, Mladen i Koraljka Rajn iz Hrašćice.
Slike su ulja na lesonitu raznih slikara, a najviše ih je od samih dobročinitelja Mladena i Koraljke Rajn. Župa je opremila slike i po povoljnim cijenama mogu se kupiti u župnoj crkvi. Sav novac ide za podmirenje duga za nove klupe i ispovjedaonice. Ovim putem zahvaljujem obitelji Raj, kao i svima koji će kupiti koju sliku i tako pomoći da interijer naše župne crkve bude svima na radost, korist i ponos.