Zajednica Dobri Pastir

ZAJEDNICA DOBRI PASTIR
PODRUŽNICA SRAČINEC
http://www.dobripastir.com

 

 

NOVE SLUŽBE U ZAJEDNICI

Svaka uređena zajednica osim voditelja ima i pojedine službe u koje se članovi uključuju, svatko prema svojim sposobnostima i afinitetima. Tako svi članovi doprinose rastu i razvoju same zajednice.

Članovi Zajednice „Dobri pastir, „ odnosno svake Podružnice, također su raspoređeni u pojedine službe, na čijem su čelu voditelji, koji se – prema Statutu Zajednice – biraju na razdoblje od četiri godine. Budući da u našoj Podružnici u dvanaestom mjesecu ove godine dosadašnjim voditeljima i njihovim zamjenicima ističe mandat, održani su 6. prosinca izbori za novo vodstvo pojedinih službi, kao i same Podružnice. Od 27 redovitih članova 21 se odazvao na izborni sastanak, što je zadovoljilo statutarnu odredbu prema kojoj – da bi izbori bili valjani, mora im nazočiti najmanje dvije trećine članova.

Nakon molitve i zaziva Duha Svetoga najprije se prišlo se izborima voditelja pojedinih službi. Izborni postupak je slijedeći: Najprije tajnim izjašnjavanjem članovi pojedine službe predlažu kandidate za voditelje. Kandidati javnim izjašnjavanjem prihvaćaju ili odbijaju kandidaturu. Potom svi članovi zajednice među kandidatima koji su prihvatili kandidaturu tajnim glasovanjem biraju voditelja službe. Da bi bio izabran, kandidat mora dobiti većinu glasova nazočnih članova. Na isti način biraju se i zamjenici voditelja pojedinih službi. Kandidate za voditelja Podružnice i njegovog zamjenika predlažu svi članovi. Tehnički dio izbora odrađuje tročlano povjerenstvo koje se imenuje neposredno prije izbora.

Naša Podružnica ima voditelja, zamjenika voditelja i slijedeće službe: slavljenička, zastupnička, govornička, medijsko – tehnička i služba za prijem novih članova. Provedenim izbornim postupkom za voditelja Podružnice, njegovog zamjenika i voditelja pojedinih službi izabrani su slijedeći članovi:

VODITELJICA PODRUŽNICE: Dragica Plantak, zamjenik Stevo Plantak

SLAVLJENIČKA SLUŽBA: voditelj Marko Majcen, zamjenica Željana Plantak

ZASTUPNIČKA SLUŽBA: voditelj Stevo Plantak, zamjenica Lidija Majcen

GOVORNIČKA SLUŽBA: voditeljica Tamara Melnjak, zamjenik Stjepan Kosi

MEDIJSKO-TEHNIČKA SLUŽBA: voditelj Stjepan Kosi, zamjenik Vladimir Jelušić

SLUŽBA ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA: voditeljica: Željana Plantak, zamjenica Božica Plantak

Na završetku izbora nova-dosadašnja voditeljica je zahvalila na povjerenju koje joj je ukazano ponovnim izborom i naglasila da je njezin uspješan rad moguć samo uz puno sudjelovanje svih članova, kao što je to, uostalom bilo i do sada.

Susret je završen zahvalnom molitvom i kraćim neformalnim druženjem.

 


Dragi naši župljani!

Ovim putem želimo Vam predstaviti rad naše Zajednice – Zajednice „Dobri Pastir“ u Sračincu. Osnovne informacije o nama dali smo Vam u listiću kojeg smo objavili neposredno prije Božića, no svejedno, evo ih ponovno.

 

GDJE I KADA SE SUSREĆEMOI ŠTO JE SADRŽAJ NAŠIH SUSRETA ?

Naši se susreti održavaju svakog utorka nakon večernje sv. mise u 18,45 sati, u vlastitom unajmljenom  prostoru na adresi Sračinec, Varaždinska 174. Svaki naš susret započinje slavljenjem – pjevanjem duhovnih pjesama u slavu našeg Gospodina. Kroz slavljenje, koje traje oko pola sata, predajemo Gospodinu sve terete koje smo donijeli sa sobom i oslobađamo naša srca i umove da Gospodin može djelovati u nama, oslobađati nas i mijenjati.

Nakon slavljenja slijedi tema – duhovni nagovor koji nikako nije neka propovijed ili skup informacija koje bi valjalo zapamtiti. To je više praktični vodič kroz koji pokušavamo prepoznati i opisati neki problem, osvijetliti ga s raznih vidova, da bismo mogli – uz pomoć svemogućeg Boga, a u svjetlu Njegove riječi iz sv. Pisma  – prionuti rješavanju i micanju tog problema iz naših života. Susret završavamo zajedničkom žarkom molitvom pokajanja i zazivom Duhu Svetom da nas obnovi i suobliči našem Spasitelju, te molimo pojedinačno za onog člana kojemu je takva molitva potrebna.

 

EVO O ČEMU ĆEMO GOVORITI I ZA ŠTO ĆEMO MOLITI TIJEKOM SUSRETA U MJESECU VELJAČI:

Utorak, 5. veljače: razlika između darova i plodova Duha Svetoga

Što su darovi, a što plodovi Duha Svetoga i u čemu se oni razlikuju? Darove nam je Bog dao iz ljubavi prema nama, nismo ih mi ničim zaslužili. Primili smo ih da bismo se njima koristili na dobro sebi i svojim bližnjima. Najveći dar koji smo primili od Boga jest dar života. Kako ga koristimo? Da bismo postigli puninu života valja nam se obratiti onome tko nam jedini može dati tu puninu – Isusu Kristu, našem Spasitelju i Otkupitelju. On nam govori: „Po plodovima ćete iz prepoznati.“ Kakvi su naši plodovi? Pogani su za prve kršćane govorili: „Gle kako se ljube!“ Može li se to reći danas za nas kršćane? Sveti Pavao nam u poslanici Galaćanima (5,19-24) izrijekom nabraja plodove tijela i plodove Duha. Upoznajmo se s njima!  Na tu ćemo nakanu moliti nakon ovog susreta.

 

Utorak, 12. veljače: 1. Plod Duha Svetoga – ljubav.

Ni o čemu se na ovom svijetu ne govori i ne piše toliko kao o ljubavi, i ništa na ovom svijetu nije toliko obezvrijeđeno kao ljubav. Previše se o njoj govori i piše, a premalo je ima. Sveti Pavao nam u svom prekrasnom himnu ljubavi (1.Kor 13, 1-13) govori: Kada bismo imali sve darove, govorili sve jezike, imali puninu vjere, sve svoje imanje razdali siromasima…a sve to činili bez ljubavi – NIŠTA NAM KORISTILO NE BI! Na ovom ćemo se susretu nastojati upoznati s pravom ljubavlju – onom Božanskom, koja nam svima toliko treba! Molit ćemo za rušenje svih krivih stavova i slika o ljubavi. Molit ćemo Oca nebeskog koji je sama Ljubav, da nas uroni u more svoje ljubavi.

 

Utorak, 19. veljače: Plodovi Duha: radost, mir, strpljivost 

Sveti Pavao nas poziva: „Radujte se u Gospodinu!“ Kršćanstvo je vjera radosti,  radosti što smo ljubljena Božja djeca i što nas čeka vječna radost u zajedništvu s Gospodinom.

Utječu li životne okolnosti na našu radost? Radujemo li se samo kad nam je sve dobro, ili se znamo radovati i kada nam loše krene? Gospodin je nakon svog uskrsnuća pozdravio učenike pozdravom: „Mir vama!“ Često nas u evanđeljima poziva Isus na mir. Mir se nastanjuje u duši očišćenoj od krivnje. Prebiva u srcu iscijeljenom od emocionalnih rana. Duh Sveti ispunjava dušu istovremeno ljubavlju, radošću i mirom. Strpljivost spašava dušu jer strpljiva duša ne odustaje od dobrote, hrabro podnosi udarce različitih zala i zlih ljudi koji je salijeću. Kršćanin je također strpljiv i s Bogom, strpljivo podnosi i zla ovoga svijeta koje Bog daje ili dopušta da mu se događaju u životu. Stoga ćemo na kraju ovog susreta moliti Gospodina da nam podari milost da možemo radosna srca, u miru i strpljivosti slaviti Njegovo sveto ime.

 

Utorak, 26. veljače: razmatranje čitanja 8. nedjelje

Kao kruna naših tema tijekom veljače donosi nam Crkva evanđelje slijedeće nedjelje. Izdvajamo:  „Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. “Molit ćemo nakon razmatranja Božje riječi da nam Duh Sveti pomogne i nadahne nas da budemo dobra stabla za dobre plodove, da mijenjamo svoje živote u skladu s Božjim nadahnućem, kako bismo mogli mijenjati ovaj svijet i učiniti ga više Kristovim.

 

JESMO LI TE ZAINTERESIRALI ZA NAŠE SUSRETE? DOĐI, PRIDRUŽI NAM SE! KRIST PREKO NAS KUCA NA VRATA TVOGA SRCA. ČEKA TE! DOĐI, BUDI NJEGOVO SVJETLO U TAMI OVOG SVIJETA, BUDI RADOST I NADA SEBI I SVOJIM BLIŽNJIMA! OČEKUJEMO TE RADOSNA SRCA! 

 

Voditeljica: Dragica Plantak, kontakt broj: 099/402 93 44

Zamjenik voditeljice: Stevo Plantak, kontakt broj: 091/764 28 62

SEMINAR U SESVETAMA

Uoči milosnog korizmenog vremena Zajednica „Dobri Pastir“ je održala duhovni seminar u nedjelju, 3. ožujka. U sportskoj dvorani gimnazije u Sesvetama okupili su se članovi zajednice iz svih podružnica, kao i ostali vjernici koji su željeli nazočiti seminaru. Iz naše je župe bilo četrdesetak vjernika, među kojima i gotovo svi članovi Zajednice. Program je započeo uvodnom molitvom koju je izrekao vlč. Dražen Radigović, a potom je renomirani glazbeni duhovni sastav „Božja pobjeda“ – koji je proistekao iz Zajednice „Dobri Pastir“ – izveo nekoliko duhovnih pjesama, slaveći Gospodina. Damir Zukan, koordinator zajednica Obnove u Duhu Svetom za cijelu Hrvatsku – a čiji je član i zajednica „Dobri Pastir“ – upoznao nas je s novostima koje se pripremaju u organizaciji katoličke karizmatske obnove na razini cijele Crkve. Papa preporučuje svim nacionalnim zajednicama da se više moli za duhovni rast i za svetost. Kao najvažniju zadaću nacionalne službe karizmatske obnove za Hrvatsku istaknuta je potreba tješnje suradnje među zajednicama, kao i promocija krštenja u Duhu Svetome, te žarka i ustrajna molitva za našu domovinu.

U tom nam je smislu i vlč. Dražen održao duhovni nagovor, govoreći o temi: Što se događa u duhovnim prostorima kada molimo i vjerujemo. Posebno je naglasio slijedeće činjenice: Molitelji su „mijenjatelji“ povijesti. Molitvom utječemo na promjene u društvu, a da bi naša molitva bila učinkovita, valja nam produbiti svoju vjeru. U svakom je čovjeku vjerniku Bog toliko velik, koliko je velika vjera tog čovjeka, a vjeru ćemo produbiti čitanjem i razmatranjem Božje Riječi. Vjerom prodiremo u nadnaravnu, Božju stvarnost, uzimamo Božje blagoslove i prenosimo ih u ovaj svijet. Molitva je ta koja pokreće našu vjeru da raste i produbljuje se. Kao primjer učinkovitosti molitve iznio nam je vlč. Dražen događaj opisan u 12. glavi Djela apostolskih. Petar je u tamnici, pod višestrukom stražom, a Crkva moli za njega. I što se događa? Gospodin čudesno izbavlja Petra iz tamnice, upravo zahvaljujući molitvama njegovih suvremenika. Vlč. Dražen je svoj nagovor završio pozivom na ustrajnu i žarku molitvu, ne samo za nas nego i za cijeli svijet.

Potom nam je govorila Vera Zefić, predsjednica Zajednice. Ukazala nam je na utvrde koje đavao postavlja protiv nas, kako ih prepoznati i kako se protiv njih boriti. U svom prepoznatljivom stilu – jasno i temperamentno – ukazala nam je na tri područja koja đavao najčešće napada: što mi jesmo, kakvi smo i što možemo učiniti. Đavao nam najčešće sugerira misli da ne valjamo, da nismo dobri, da nas Bog takve ne prihvaća. Nasuprot tome, valja nam se prisjetiti da nas je Isus oslobodio i otkupio, da nas prihvaća takve kakvi jesmo – slabi i grešni. Moramo čvrsto vjerovati Bogu, a da bismo to mogli valja nam tog Boga što bolje upoznati. Moramo također paziti na svoja djela, jer ono što danas uživamo, to smo jučer „posijali.“ Kakav mi svijet danas stvaramo, takvog će naša djeca baštiniti. Ne kaže uzalud narodna poslovica: „Tko sije vjetar, žanje oluju.“ Vera nam je najavila i daljnja razmatranja ove teme.

Seminar je završio molitvom po spoznanju, koju je vodio vlč. Radigović, a na kraju je na sve nazočne zazvao Božji blagoslov. Vratili smo se svojim domovima ojačani u vjeri i bogati milostima koje smo zadobili po ovom duhovnom seminaru.