Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar ?

Čitanja: Iz 55, 6-9; Ps 145; Fil 1, 20c-24,27a; Mt 20,1-16a

Više puta smo čuli, da je čovjek stvoren na Božju sliku, što znači, da je čovjekovo biće slično Božjemu, te da svaki čovjek u sebi ima nešto Bogu pripadajućeg – uz sve svoje slabosti. Međutim postoji, opasnost da čovjek sebi stvara sliku o Bogu onako kakav je on sam. To pak može biti veliko iskrivljenje Božje slike i biti veoma opasno za rast ljudske osobe. Čini se, da je Isus tu pojavu primijetio kod farizeja tzv. pobožnih ljudi svoga vremena. Farizeji su počeli vjerovati, da Bog mora postupati kao što ljudi postupaju. Po njihovom mišljenju Bog bi trebao suditi svaku čovjekovu sitnu lošu učinjenu stvar. Zato Isus iznosi prispodobu o gospodaru koji je postupio na božanski tj. na najbolji mogući način.

Za tu prispodobu koja je danas na redu, bitno je ovo: često ima onih ljudi koji su kasnije upoznali Božju ljubav. Kasnije su došli do spoznaje da Bog postoji i da bez njega ništa ne može biti pravo valjano, istinito i vrijedno. Neki su možda veličinu i potrebu Božjeg spasenja upoznali tek pod kraj svoga života. Već u Isusovo doba pobožni farizeji su to nazvali nepravdom, što im Isus doziva u svijest, da to nije nepravda, nego drugi iskaz Božje dobrote.

Bog nije samo pravedni sudac ljudskih djela, nego i dobri Otac koji s ljubavlju prati ljudski život i brine se za svakog čovjeka koji mu to dopusti. Božja ljubav je na prvom mjestu koja nadilazi sve druge zakone i veća je od svega postojećeg. Ljubav nadilazi čak i pravednost. Stoga bit će svima nama draže i ljepše kad nas Bog sudi po ljubavi i očinskoj dobroti nego po pravednosti kao strogi sudac. Zato trebamo biti iskreni i ponizni pa priznati, da mnoge stvarnosti ne razumijemo. Ostaje nam za konstataciju s prorokom Izaijom, čime ga je sam Bog nadahnuo: “Vaše misli nisu moje misli, vaši puti nisu moji puti”. Bog ima svoj način i plan spasenja što rijetko ili nikako ne razumijemo. On nas uvijek iznenađuje svojom vrhunskom ljubavlju i dobrotom. Postupa drukčije od nas ljudi.     Draga braćo i sestre, ne samo misli i putovi, nego i Božji postupci daleko nadilaze naše ljudsko djelovanje. Bog je puno bolji nego što mi mislimo i možemo bilo što o Njemu reći.