Želiš li biti ministrant/ica?

Pozivam sve dječake i djevojke, svih uzrasta naše župe, koji žele biti ministranti/ice u našoj župi tj. u Sračincu, Hrašćici ili Svibovcu, neka se prijave svećeniku u nedjelju 22. 10. 2017. iza bilo koje mise u sakristiji za daljnji dogovor.