ŽELIŠ LI OZDRAVITI?

Isus je često ozdravljao bolesne. Bio im je blizu i imao je sućuti za njih. Ipak, bolesnici za Isusa nisu bili samo veliko mnoštvo potrebnih, ili samo obični pacijenti u nizu drugih, nego je svakog pojedinog bolesnika prihvaćao kao osobu. Svaki bolesnik bio mu je važan. Zato u nekim susretima djeluje posebno, postavlja čak i neobična pitanja.

Jednom teškom i dugogodišnjem bolesniku kod ribnjaka u Jeruzalemu Isus postavlja pitanje: «Želiš li ozdraviti? » Čudnog li pitanja! Bolesnik je tamo baš u iščekivanju zdravlja, a Isus mu upućuje takvo pitanje. Ipak, pokušajmo shvatiti dubinu takvog pitanja. Vjerojatno ima ljudi kod kojih nije baš sigurno žele li ozdraviti. Psihijatri će za neke ljude reći da su zdravi tek kad su bolesni. Misle pritom na one bolesnike koji tek kad su bolesni mogu na sebe svratiti pažnju. Kad ne bi bili bolesni, boje se da ne bi imali o čemu govoriti. da ih drugi ne bi ni primijetili.

Isus pita: «Želiš li ozdraviti? » Produljimo to pitanje u pokušaju da uđemo u Isusovu misao. «Želiš li stvarno ozdravljenje? Tada više nećeš izazivati sućut i pažnju drugih. Ljudi ti više neće morati služiti. Želiš li ozdraviti tako da od ovog časa svoje vrijeme i snagu utrošiš na druge pored sebe? Imaš li volje prihvatiti zdravlje kojim ćeš ti drugima biti na uslugu? Od sada ćeš biti za druge. Od trenutka ozdravljenja moraš neprestano misliti na ljude oko sebe, a manje na sebe. Trebaš se odreći težnje da se sve vrti oko tebe, da budeš u središtu pažnje. »

Želiš li ozdraviti od ljudskih povreda i rana? Ljudi oko tebe povrijedili su te i ranili, ocrnili i uvrijedili. Želiš li ozdraviti tako da od njih ne trebaš više tražiti nadoknadu, ispriku, već da ih čista i slobodna srca ljubiš?

Ako doista želiš tako ozdraviti, Isus će ti darovati ozdravljenje. To ozdravljenje je zahtjevno. Ono je i više od ozdravljenja. To je spasenje koje nam samo Isus može dati. Samo, ako istinski želiš.

To je tada i poziv. Mnogi su bolesnici shvatili da s tim darom ozdravljenja moraju sada odgovornije postupati. Zato su krenuli za Isusom. Htjeli su i sami biti trajno u službi ljubavi, u službi ozdravljenja drugih. Ali sada na Isusov način. Ako tako želiš, onda Isus već danas može tvoju bolest preinačiti u kapital strpljivog prihvaćanja, a time u djelo spasiteljske ljubavi. Jer se već tada događa ono bitno ozdravljenje.

fra Zvjezdan Linić