Živjeti vjeru u Krista

Započni dan s ljubavlju i molitvom! Živi dan u ljubavi, hvali i slavi Isusa! Ispuni dan ljubavlju i pomaži bližnjima! Provedi dan u ljubavi i uvijek čini samo dobro! Završi dan u ljubavi i zahvaljuj Bogu za njih.

To je najsigurniji put k Bogu, sreći i spasenju! Čovjek je najveći, najbogatiji, najslobodniji i najradosniji, Bogu najdraži, najbliži i najsličniji kada prašta i voli, dariva se i pomaže!

Pozvani smo oko sebe širiti dobrotu, jer je Bog dobar. Živimo istinski ljubav, jer je dobri Bog sama ljubav! Tražimo oproštenje i rado opraštajmo, jer Bog je ljubav i samo milosrđe. Budimo mirotvorci, jer je Bog naš istinski mir! Ove stvarnosti: dobrote i ljubavi, radosti i mira, potrebnije su nam od kruha svagdanjega!