Život sebedarja

Čitanja: Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33

U današnjem evanđelju Isus o sebi govori i kaže: “Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji.” O kakvoj slavi govori Isus? On odmah nastavlja: “Zaista, zaista vam kažem, ako pšenično zrno, pavši u zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre donosi obilat rod.”

Isus pojašnjava svoju slavu. Prava slava jest u tome koliko dobrog ploda donese. Koliko je život plodonosan. Ako netko živi samo za sebe ili kako Isus kaže: “Ako ljubi svoj život, izgubit će ga.” U tome je promašaj čovjeka da sve svoje i život svoj usmjeri na se. Sve samo za se. Ništa za druge. Taj je očito prema Isusovim riječima, svoj vlastiti život upropastio. Taj je kao ono zrno bačeno u zemlju koje nije u zemlji htjelo umrijeti, nije se htjelo žrtvovati za klicu nove stabljike na kojoj će se vidjeti rod pak je zato ostalo samo, posve bezvrijedno. Kad bi sve pšenično zrnje što ga zemljoradnik baci u zemlju bilo tako sebično i željelo ostati samo a ne umrijeti za budući rod, svi bismo mi ostali bez kruha. Isus je tako htio u slici pšenice pokazati vrijednost života. Naš život toliko vrijedi koliko je umro za drugoga, koliko je plodova donio drugima. Isusov život na zemlji nije bio za njega samoga. On je samo zbog nas došao na ovaj svijet. Da za nas živi, da za nas trpi, da za nas umre i da svima nama podari uskrsnuće i život vječni. Tako samo – da Otac naš nebeski, Isusov Otac zbog smrti njega u uskrsnuću proslavi, ali ne samo njega nego i sve one koji se Isusu budu pridružili, i njih će u uskrsnuću proslaviti i smjestit će ih tamo gdje je i Isus. Zato Isus kaže: “Tamo gdje sam ja bit će i moje sluge.”

Samo u usporedbi svoga života s Isusovim životom možemo znati kakvom slavom ćemo biti proslavljeni. Ako smo živjeli samo za sebe, za svoju sebičnu slavu i užitak, sigurno ćemo umrijeti. A ako pak budemo živjeli životom za drugoga bit ćemo kao zrno koje umire ali iz svoje smrti niče mnoštvom plodova za druge a slavnim uskrsnućem za sebe: “Tko život svoj položi na ovom svijetu za drugoga zadobit će život vječni na nebesima.“