Župne obavijesti

17. 10. 2021.

 • je nedjelja 29. kroz godinu. U župnoj crkvi su mise u 8 sati i 11 sati.
 • mise su u Svibovcu i Hrašćici u 9.30 sati.
 • u župnoj crkvi će biti roditeljski sastanak za firmanike iza mise koja počinje u 11 sati.
 • Možete kupiti katoličke kalendare za 2022. godinu. Cijena kalendara sa 12 listova je 10 kn, a jednolisni kalendar je 1 kn.
 • Možete kupiti caritasove lampione po cjeni od 10 kn.

 

18. 10. 2021. – 24. 10. 2021.

 • Mise su radnim danom u župnoj crkvi u 19 sati i listopadske pobožnosti u 18.30 sati.
 • Iza misa se radnim danom moli časoslov.
 • Župni vjeronauk je ovaj tjedan po sljedećim rasporedu. Prvopričesnici/ce u četvrtak u 16.30 sati ili u subotu u 8.30 sati. Firmanici/ce u utorak u 17 sati ili u srijedu u 17 sati.
 • U petak iza mise u župnoj dvorani je susret mladih naše župe.
 • Iduća nedjelja je 30. kroz godinu. U župnoj crkvi su mise u 8 sati i 11 sati.
 • U nedjelju su mise u Svibovcu i Hrašćici u 9.30 sati.
 • Iduća nedjelja je Misijska nedjelja, kada ćemo sakupljati naš dar za Hrvatske misionare.
 • Možete kupiti katoličke kalendare za 2022. godinu. Cijena kalendara sa 12 listova je 10 kn, a jednolisni kalendar je 1 kn.
 • Možete kupiti caritasove lampione po cijeni od 10 kn.