Župne obavijesti

12. 11. – 18. 11. 2018.

 • Svete mise su u župnoj crkvi radnim danom u 18 sati.
 • Od ponedjeljka do četvrtka moli se časoslov iza mise.
 • U četvrtak u 17 sati je župni vjeronauk za firmanike.
 • U petak u 17 sati je župni vjeronauk za prvopričesnike.
 • U petak iza mise u župnoj crkvi će biti molitveno-biblijska zajednica koju vodi s. Ljiljana.
 • U subotu je župni vjeronauk za firmanike u 8 sati i firmanice u 9 sati i za prvopričesnike u 10 sati.
 • U subotu je u našoj župi dekanatski susret mladih koji počinje u 17 sati na koji su pozvani svi mladi naše župe.
 • U subotu iza mise će biti procesija sa svijećama i molitvom kroz Vukovarsku ulicu na sjećanje na pad Vukovara i na sve Vukovarske žrtve.
 • Iduća nedjelja je 33. kroz godinu. Mise su u Sračincu u 8 i 11 sati, a u Svibovcu i Hrašćici mise su u 9. 30 sati.
 • Možete kupiti autobusne karte za župno zahvalno hodočašće na Mariju Bistricu koje će biti u nedjelju 25. 11. 2018. Cijena karte je 50 kn.
 • Možete kupiti katoličke kalendare za 2019. godinu. Kalendar sa 12 listova je 10 kn, a jednolisni je 1 kn.
 • Možete kupiti caritasove lampione po cijeni od 10 kn, a kupnjom lampiona pomažete potrebnima za koje skrbi Caritas Varaždinske biskupije.