Župne obavijesti

27. 06. 2022. – 3. 07. 2022.

  • Danas 27.6.2022. nema mise u 11 sati jer će biti zajednička misa župe Sračinec i župe Petrijanec u Majerju. Tada će biti i mlada misa vlč Dominika Cestara u 10.30 sati.
  • Danas 27.6.2022. je misa i proštenje u Hrašćici u 17 sati kod kapelice bl. Alojzija Stepinca. U slučaju kiše, misa će biti u dvorani.
  • Mise su radnim danom u 19 sati, a poslije misa se moli časoslov.
  • U srijedu i petak je „Ljeto u župi“ za djecu i mlade u 18.30 sati u župnoj dvorani i traje do 21 sati.
  • U srijedu je svetkovina sv. Petra i Pavla, apostola. Misa je i u Svibovcu u 19 sati, kao i u Sračincu.
  • Prvi je petak. Prije mise se ispovijeda.
  • Prva je subota. Dan molitve za sveta duhovna zvanja.
  • Iduća nedjelja je 14. nedjelja kroz godinu. Misa je u župnoj crkvi samo u 8 sati. Mise u 11 sati nema jer je župnik odsutan.
  • U nedjelju je misa u Svibovcu u 9.30 sati, a u Hrašćici više nema mise do nedjelje 21. 08. 2022.