Župni blagdani

29. rujna svake godine slavimo dan našeg zaštitnika sv. Mihaela arkanđela.

11. srpnja slavimo dan našeg suzaštitnika župe sv. Benedikta opata (u Svibovcu Podravskom).