Župni izbori za župno pastoralno i ekonomsko vijeće

Svaka župa ima dva savjetodavna vijeća koja savjetuju i pomažu župniku u donošenju određenih odluka koje se odnose na župni pastoral i župne financije. Vijećnike odabire župnik sa svojim suradnicima, a cijela župa je pozvana odabrati određeni broj kandidata sa liste predloženih župljana. Tako će se u nedjelju iza svih misa birati sedam članova župnog pastoralnog vijeća i četiri člana župnog ekonomskog vijeća. Ovdje imate predložene kandidate, a u nedjelju iza mise ćete izabrati one koje želite da su članovi ovih župnih vijeća.

Predloženi članovi za župno pastoralno vijeća su: Vlatka Ivek, Tomislav Herceg, Dragica Plantak, Ljerka Jelić, Darinka Kovačić, Darko Auker, Ružica Križanec, Anita Trešćec, Nikolina Pongračić, Krešimir Hublin, Ljiljana Flajšman, Nada Liber, Mihaela Herceg i Katarina Jarnjak.

Predloženi članovi za župno ekonomsko vijeće su: Vlado Herceg, Blanka Križanec, Mario Jarnjak, Damir Laljek, Krunoslav Lukačić, Mario Lopac, Crnčec Branko i Križanec Miroslav.