Župni ured

BISKUPIJA VARAŽDINSKA
RKT ŽUPNI URED SV. MIHAELA ARK.
ZAPADNOVARAŽDINSKI  DEKANAT

DRAVSKA 3, SRAČINEC 42209, HRVATSKA

Telefon/fax: 042/ 711-344
zupa-sracinec@biskupija-varazdinska.hr
www.zupa-sracinec.hr

Župnik: preč. Stjepan Mostečak

Radno vrijeme župnog ureda

Lokacija župne crkve i župnog ureda:


Prikaz veće karte