Župni ured

BISKUPIJA VARAŽDINSKA
RKT ŽUPNI URED SV. MIHAELA ARK.
DONJOVARAŽDINSKI  DEKANAT

DRAVSKA 3, SRAČINEC 42209, HRVATSKA

Telefon/fax: 042/ 711-344
www.zupa-sracinec.hr

Župnik: vlč. Siniša Dudašek

RADNO VRIJEME KANCELARIJE:
– zimsko: ponedjeljak – subota: 8,30 – 12 sati  te 16 – 19 sati
– ljetno: ponedjeljak – subota: 8,30 – 12 sati te 18 – 20 sati

 

 

Lokacija župne crkve i župnog ureda:


Prikaz veće karte