Zvanje

Čovjekova težnja da traži i pronađe smisao života dovodi ga u krajnjoj liniji da traži i pronađe svoj osobni, jedinstveni životni poziv; da traži i pronađe svoje mjesto na zemaljskoj kugli, u vremenu u kome živi, u poslu koji obavlja; u društvu koje ga okružuje i da bude siguran da je tamo gdje ga Bog želi i da ide životnim putem kojim treba ići.

Zvanje je skup svih naravnih i nadnaravnih osobina koje čovjek u konkretnim okolnostima želi i može ostvariti i po njima ostvariti sebe. Kriza osobnog identiteta pokazuje da ljudi ne pronalaze svoje pravo zvanje, da nisu zadovoljni ni svojom osobom, ni svojim radom, ni svojim životnim putem. Može li se uopće pronaći svoje pravo zvanje? Može li čovjek biti siguran da živi i djeluje u svom zvanju? Vjera u Boga uključuje vjeru u čovjeka, a ova uključuje vjeru u čovjekov životni poziv, životnu zadaću.

Sv. Augustin veli: „Onaj koji te je učinio (stvorio), zna što će s tobom učiniti“. Moje životno zvanje određeno je od onog časa kada me je Bog odlučio stvoriti baš ovakvog kakav jesam, s ovakvim osobinama koje mi je dao i u ovakvim okolnostima u koje nas je postavio. Kao što je svaka osoba jedinstvena, neponovljiva i nenadomjestiva, tako je i svako zvanje jedinstveno, neponovljivo i nenadomjestivo. Bog zna što će sa mnom učiniti. Znadem li to ja?

Zvanje je sudjelovanje na Kristovu pozivu: „Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas. . .“ I kao što je Isus imao zadaću da sebe i cijeli svijet vrati i preda Ocu – tako i svaki čovjek u biti ima zadaću da sebe preda Bogu i da pomogne drugima da se predaju Bogu. Ostvarenjem svog poziva čovjek ostvaruje svetost i tako postaje najkorisniji drugim ljudima.

Kršćanin je po krštenju i potvrdi pozvan da kao ud Mističnog Tijela Kristova, Crkve ostvaruje svoj poziv. Svojim ostvarenim životom ostvaruje, oživljuje, izgrađuje, oplođuje, posvećuje Crkvu

Ostvariti zvanje može se ako seodabere ono, u kome će sve dati od sebe, u kome će učiniti najviše dobra; u kome će drugi od njega imati najviše koristi. Narod veli: „Niti kruna čini kralja, nit misnika bijela halja!“

Sv. Ignacije čovjeku koji želi u potpunosti ostvariti svoje zvanje stavlja pred oči lik Isusa Krista Kralja, Vođu, Učitelja, Uzor, Ideal, da bi u Isusu pronašao svoj nenadomjestivi, najveći i najsavršeniji uzor. Potiče ga da promatra Kristovu osobu i Kristov poziv, da puno moli kako bi prepoznao Kristov put i imao snage ići tim putem.

Zvanje nije statička stvarnost: Bog pozove, ja se odazovem. Zvanje je stalno Božje pozivanje i stalno čovjekovo odgovaranje. Svijest i jasnoća mog poziva razvija se stalnim aktivnim djelovanjem, angažiranjem.

Zvanje ima najrazličitija imena, najrazličitije oblike i načine ostvarivanja, ali ono po čemu se svako zvanje ostvaruje, uvijek je isto: izlaženje iz sebe, umiranje sebi. Tako čovjek prihvaća druge kao cilj svojih misli, riječi, djela, žrtava, umiranja.

Kad se čovjek posve razda u svom zvanju, doživljuje vrijednost i ljepotu života. Vjerujem li da je ovaj posao koji sada radim moje životno poslanje?

pater Slavko Pavin

+ + +

Molitva za sveta duhovna zvanja

Bože, naš Oče! Pošalji nove radnike u žetvu svoju. Neka Duh Sveti, kojega smo primili, potakne srca mnogih da se opredijele za svećeničko, ili muško i žensko redovničko zvanje, ili neki drugi način Evanđeljem prožetog života i rada. Daruj obiteljima naših župnih zajednica mudrosti i hrabrosti da mladima današnjeg vremena budu snažna potpora u odluci za duhovno zvanje. Amen