BOGOJAVLJENJE

Današnji blagdan govori nam o mudracima koji su tražili istinu. Istinu o Utjelovljenome i rođenome Sinu Božjemu. Došli su, kako sveto Evanđelje kaže, s istoka tražeći Novorođenoga Kralja. Što ih je vuklo na tako dalek i opasan put? Samo neutaživa želja da otkriju istinu o Bogu i da ga susretnu u obličju čovjeka. Ta im je želja postala zvijezda vodilja koja je išla pred njima i koju su slijedili. Jesu li je našli? Sveto Pismo govori kako im je Bog čudesnom zvijezdom pokazivao put i doveo ih do Isusa. I mi kršćani imamo pred sobom zvijezdu koja je naša vjera, koja nam svijetli istinom koju nam sam Bog daje po svome Sinu Isusu Kristu, da nas po istinitom putu vodi prema onoj vječnoj istini – Bogu koji je jedini cilj i jedina sreća za čovjeka. Slijedimo u vjeri tu istinu kao i sveta tri Kralja, mudraci s istoka. Taj put će nas sigurno dovesti do Boga kome ćemo se u istini kroz svu vječnost klanjati i služiti mu. Molimo da i nas obasja njegova svjetlost i milost te mognemo shvatiti očima vjere koliko je važna Božja prisutnost među nama i koliko je važno da nas On vodi kroz ovaj zemaljski život, kroz sve nevolje i opasnosti svijeta, i da nas konačno dovede k sebi u život vječni.