SVETA OBITELJ

Svaka obitelj ima poslanje.

Svaka obitelj, osobito kršćanska, ima poslanje ostaviti iza sebe trag Božje ljubavi i Božjeg života tako da se najprije supružnici vole božanskom ljubavlju. A kad obitelj postane zajednica ljubavi Božje, onda može i živjeti svoje poslanje jer ima snagu kojom provodi Božji naum.
Nedjelju između Božića i Nove godine uvijek slavimo kao blagdan Svete Obitelji: Isusa, Marije i Josipa. Na Božić smo bili usredotočeni na božansko Dijete, na Utjelovljenoga Sina Božjega, a danas gledamo cijelu Obitelj. Ove godine taj blagdan obilježavamo na staru godinu: 31. prosinca.
Život Svete Obitelji nije bio jednostavan ni lak, već težak i neizvjestan. Međutim, to je bio ispunjen život jer su se vodili time da vrše volju Božju. Bog ih je vodio kroz poteškoće i On im je davao snagu!

Sveta obitelj kao uzor

Sveta Obitelj je nama uzor prema kojemu trebamo živjeti odnos s Bogom, to jest prepoznati vlastito poslanje i vršiti ga. Po tome se i prepoznaje istinska kršćanska obitelj kao Božja obitelj – ako osjeća koje je njezino poslanje pred Bogom i ako ga dosljedno živi. Sveta Obitelj je vrlo dobro znala da je njihovo poslanje bilo vršiti volju Božju na zemlji, prihvatiti sveti Očev plan i provoditi ga kao naum spasenja.
Bez obzira na to što je poslanje Marije i Josipa donekle različito u odnosu na svaku drugu obitelj, oni ipak predstavljaju uzor koji je Bog ponudio svim vjerničkim obiteljima na zemlji. Oni su razumjeli da je njihovo poslanje biti do kraja predani volji Božjoj u služenju Božjem utjelovljenom Sinu kojemu su bili na raspolaganju kako bi izvršio naum spasenja. Zato oni svojim životom svjedoče da je obitelj zajednica u kojoj se muškarac i žena ljube snagom ljubavi Božje te tom istom snagom vrše poslanje.