Uskrsnuće mrtvih

Čitanja: 2Mak 7,1-2.9-14; Ps 17; 2Sol 2,16 – 3,5; Lk 20,27-38

Današnja čitanja Svetog Pisma govore o uskrsnuću i životu iza groba. U prvom čitanju slušamo svjedočanstvo jedne majke Makabejke i njezinih sedam sinova. Tjerali su ih bičevima da se Boga odreknu. No, jedan od njih u njihovo ime svjedoči: „Spremni smo umrijeti za vjeru.“ I umro je. Drugi je rekao: „Ti, zlikovče, uzimaš zemaljski život, ali će nam kralj svijeta udijeliti vječni život jer za njega umiremo.“ Treći je pružio ruke i jezik da mu odsjeku govoreći: „Od Boga sam primio ove udove, nadam se da ću ih od njega primiti natrag.“ Četvrti umirući svjedoči: „Blago onome koji umire od ljudske ruke u čvrstoj nadi da će ga Bog uskrisiti.“ I sami su mučitelji bili zadivljeni hrabrošću mladića koji su umirali za svoju vjeru nadajući se uskrsnuću.

U svetom Evanđelju sam Isus potvrđuje vjeru u uskrsnuće. Nevjerni i bezbožni saduceji, koji nisu vjerovali u uskrsnuće, postavili su Isusu jedno pitanje utemeljeno na izmišljenom primjeru. Čija će žena biti po uskrsnuću ako je ovdje za ovog života imala sedam muževa? To zlobno saducejsko pitanje Isus nije komentirao ali je dao lijepu poduku i njima i svima nama. Naime, život poslije uskrsnuća nema nikakve sličnosti s ovozemaljskim životom. Nije to nikakva kopija ovog života. Ne vrijede za njega zakoni i običaji ovoga svijeta. To je neusporedivo bolji i ljepši život od ovoga. Zato Isus kaže saducejima: „Djeca se ovoga svijeta žene i udavaju…. Čak više ne mogu ni umrijeti. Oni će biti kao anđeli Božji – bit će sinovi Božji.“ Isus potkrepljuje vjeru u uskrsnuće iz Svetoga Pisma. Kad se Bog objavio Mojsiju u gorućem grmu, Mojsije Boga zove Bogom Abrahamovim, Bogom Jakovljevim i Izakovim. On nije Bog mrtvih, nego je Bog živih – živog Abrahama, Izaka i Jakova. Kad mi govorimo i mislimo o uskrsnuću onda moramo biti svjesni da to iskustvom ne možemo dokazati jer je uskrsnuće iz drugog života – ono je početak drugog života gdje ljudsko iskustvo više ne dopire. Ipak su ga milijuni svjedočili i umirali kao mučenici.

I mi vjerujemo i mi svjedočimo svoju vjeru životom pa ćemo kao i braća Makabejci biti nagrađeni uskrsnućem i životom koji iza uskrsnuća dolazi.