SV. ŽUPNIK ARŠKI NAM GOVORI…

Ivan Maria Vianney* U presvetim Oltarskom Sakramentu je dragi Spasitelj sakriven i čeka na nas da Ga posjećujemo i svoje mu prošnje podnesemo.

* U Presvetom sakramentu je Gospodin naš kao prijazni kralj među svojim podanicima, kao dragi otac u krugu svoje djece, kao dobri pastir među svojim ovcama.

* Kada klečimo pred Presvetim Sakramentom, tada zatvorimo oči, a otvorimo srce umjesto da okolo gledamo. Tada će nam Bog i svoje Srce otvoriti. Mi idemo k Njemu, On dolazi k nama: jedan da prosi, drugi da prima. To će biti tajanstven put od jednog k drugom. Kolike li slatkoće u tom da sebe zaboravimo, a tražimo Boga!

* Kad bismo sa anđeoskim očima mogli vidjeti, kako je Gospodin i Spasitelj naš Isus Krist na oltaru prisutan i na nas gleda, o kako bismo Ga ljubili! Mi se više ne bismo htjeli od Njega odijeliti. Mi bismo neprestano ostali klečeći pred njegovim nogama.